Corona

by Christian Kofoed Christian Kofoed Ingen kommentarer

Hvordan er det med GDPR og Coronavirus?

Det kan være berettiget, at arbejdsgivere registrerer og videregiver oplysninger om coronavirus.

Datatilsynet har modtaget en række henvendelser fra arbejdsgivere, som ønsker oplyst, i hvilket omfang de kan registrere og videregive oplysninger om deres ansatte i anledning af ny coronavirus.

Hvad en arbejdsgiver kan bede den ansatte oplyse, og hvad den ansatte er forpligtet til at oplyse? Det er et spørgsmål, der reguleres af ansættelsesretlige regler og eventuelle offentligretlige regler om sundhed mv.

Hvis det ikke vil være i strid med de ovennævnte regler, vurderer Datatilsynet, at en arbejdsgiver inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne i vidt omfang kan registrere og videregive oplysninger. Oplysningerne må ikke være så konkrete og specifikke, at de kan anses for helbredsoplysninger hvis situationen nødvendiggør det. Det kunne f.eks. være:

 • at en ansat er hjemvendt fra et såkaldt ”risikoområde”
 • at en ansat er i hjemmekarantæne (uden nærmere at angive årsagen)
 • at en ansat er syg (uden nærmere at angive årsagen)

Efter omstændighederne vil det også være berettiget, at arbejdsgiveren registrerer og videregiver oplysninger, der må anses for helbredsoplysninger. Det kan f.eks. at en medarbejder er smittet med ny coronavirus. Hensynet her kan fx være, at ledelsen og kollegaer kan træffe de nødvendige forholdsregler.

Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at registreringen eller videregivelsen skal være saglig, ligesom de oplysninger, der registreres og videregives, skal begrænses til det nødvendige. Arbejdsgiveren bør derfor overveje:

 • om der er en god grund til at registrere eller videregive de pågældende oplysninger
 • om det er nødvendigt at specificere oplysningerne, herunder om formålet kan opnås ved at ”fortælle mindre”
 • om det er nødvendigt at nævne navne – f.eks. navnet på den person der er smittet og/eller i hjemmekarantæne

 

Kilde – datatilsynet 03/2020

by Christian Kofoed Christian Kofoed Ingen kommentarer

Fokus på hjemmearbejdspladser og videomøder via Teams

Er det at have en velfungerende hjemmearbejdsplads endnu et antivirus krav. Det er lidt trist at vi i disse tider skal tænke på alternativer til, hvordan vi skal få udført vores arbejde. Men nogen gange giver det god mening at være på forkant med udviklingen og have tænkt på det næste skridt – hvis det skulle blive nødvendigt.
At have en eller flere velfungerende hjemmearbejdspladser kan måske blive et konkurrence-parameter indenfor kort tid.

Hvad skal der til?

At etablere en hjemmearbejdsplads behøver ikke være hverken dyrt eller besværligt. Det kommer selvfølgelig an på hvad udgangspunktet er:

 1. Du har en bærbar på kontoret/arbejdet.
  Det kan være at du skal bruge en eller flere af disse ting:
 • Docking station
 • Tastatur / mus
 • Ekstra skærm(e)
 • Printer med scanner (scan til mail)
 1. Du har en stationær på kontoret/arbejder

I det tilfælde vil vi anbefale, at der kigges på en investering i en refurbished bærbar. I mange tilfælde kan en god refurbished Lenovo leveres fra 2.700,- excl. moms (afhængig af model). Dertil kan der suppleres med:

 • Docking station
 • Tastatur / mus
 • Ekstra skærm(e)
 • Printer med scanner (scan til mail).

Det forudsætter naturligvis, at man har en internetforbindelse hjemme. Hvis dette ikke er tilfældet, så kan vi også finde en løsning på dette. Installation og opsætning – det finder vi ud af.

Videomøder via Teams

Meget forretning kan ordnes via telefon – men ofte en fordel at have øjenkontakt eller kunne dele skærm for at gennemgå dokumenter m.m. Her vil vi anbefale at man bruger Teams som er en del af Office 365. Det er blot mødearrangøren, som skal have en licens og vedkommende kan invitere mange deltagere, som kan deltage via forskellige medier (Windows, Apple IOS, Androide, IPhone m.m.) samt med / uden video. Et videomøde via Teams er ofte en effektiv måde at afholde møde på – lad det evt komme an på en prøve.

Kontakt undertegnede på telefon 20260338 eller christian@compliance-partners.dk for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Top